The Department will list M.A.A. and Ph.D. alumni automatically.  We would love to hear from all alumni and their accomplishments.  Please email us at anthinquiry [at] umd [dot] edu (subject: Alumni%20Update) () with your news and any update on your contact information so we can update your email on the department's listserv for UMD M.A.A. and Ph.D. graduates. Looking forward to hearing from you soon!

Alex Vindas Cruz, M.A.A.

Stefan Woehlke, Ph.D.

Olivia Wolford, M.A.A.

Maeve Bassett, M.A.A.

Kaleigh Blair, M.A.A.

Katherine Calvert, M.A.A/M.H.P.

Tracy Jenkins, Ph.D.

Abigail Johnson, M.A.A.

Sean Jones, M.A.A.

Madeline Laub, M.A.A.

Elizabeth McCague, M.A.A.

Adriane Michaelis, Ph.D.

Yi-En Tzeng, M.A.A.

Hian Yong Yeo, M.A.A.

Kyla Cools, M.A.A.

Kathleen Jockel, M.A.A./M.H.P.

Samantha Lee, M.A.A.

Ellen Platts, M.A.A.

Alexander Sahi, M.A.A.

Tamara Schlossenberg, M.A.A./M.H.P.

Benjamin Skolnik, Ph.D.

Camille Westmont, Ph.D. 

Megan Bailey, Ph.D.

Katherine Boyle, M.A.A./M.H.P

Blaze Buck, M.A.A

Sarah Grady, M.A.A.

Kevin McDonald, M.A.A.

Helen Mittmann, M.A.A.

Siobhan Summers, M.A.A.

Catherine Tier, M.A.A.

Elizabeth Van Dolah, Ph.D.

Amber Cohen, M.A.A.

Emily Dooley, M.A.A.

Casey Hall, Ph.D.

Sarah Hartge, M.A.A.

Martin Krizan, Ph.D.

Sarah Noe, M.A.A.

Scott Oliver, M.A.A.

Kaelin Rapport, M.A.A.

Megan Springate, Ph.D.

Jeremy Trombley, Ph.D.

Hannah Vahle, M.A.A.

Leslie Crippen, M.A.A.

Diane Gardsbane, Ph.D.

Katie Geddes, M.A.A.

Umai Habibah, M.A.A.

Christine Miller Hesed, Ph.D.

Sarah Janesko, M.A.A.

Katherine J. Johnson, Ph.D.

Magda E. Mankel, M.A.A.

Rebecca Quick, M.A.A.

Rebecca Alberda, M.A.A.

Amy Marie Carattini, Ph.D.

David Colón-Cabrera, Ph.D.

Victoria X. Danner, M.A.A.

Kathryn H. Deeley, Ph.D.

Yana Demireva, M.A.A.

Courtney A. Hofman, Ph.D.

Amelia Hood, M.A.A.

Maya Kearney, M.A.A.

Rebecka Lundgren, Ph.D.

Patricia G. Markert, M.A.A.

David McMichael, M.A.A.

Mary Furlong Minkoff, Ph.D.

Sara Mosher, M.A.A.

Janna Napoli, M.A.A.

Alyssa Nutter, M.A.A.

Dirk Parham, M.A.A.

Beth Pruitt, Ph.D.

Megan Springate, M.A.A.

Madhyatu Taylor, M.A.A.

Jordan Tompkins, M.A.A.

Michael P. Roller, Ph.D.

V. Camille Westmont, M.A.A.

Caitlin Cromer, M.A.A.

Heidi Fishpaw, M.A.A.

Adam Fracchia, Ph.D.

Amelia Jamison, M.A.A.

Gavin Miculka, M.A.A.

Kristin Sullivan, Ph.D.

Melissa Stevens, Ph.D.

Amanda Tang, Ph.D. 

Kathrina Aben, M.A.A.

Ennis Barbery, M.A.A.

Alexander Carson, M.A.A.

Kendall Concini, M.A.A.

Nadine Dangerfield, M.A.A.

Sarah El-Hattab, M.A.A.

Jocelyn Knauf, Ph.D.

Amanda Pike, M.A.A.

Eric Ruesch, M.A.A.

Stefan Woehlke, M.A.A.

Mari Tina Zarpour, Ph.D.

Jennifer Kay Allen, M.A.A.

Maria Veronica Grenchik, M.A.A.

Tanya Nadine Icaza, M.A.A.

Daniel Jordan, M.A.A.

Elizabeth Pruitt, M.A.A.

Courtney Singleton, M.A.A.

Benjamin Adam Skolnik, M.A.A.

Elizabeth Rebecca Van Dolah, M.A.A.

Megan May Bailey, M.A.A.

Kirsten Benham, M.A.A.

Kevin Bialy, M.A.A.

Jillian Brems, M.A.A.

Kathryn Deeley, M.A.A.

Thomas Forhan, M.A.A.

Casey Hall, M.A.A.

Courtney Hofman, M.A.A.

Kerry Lessard, M.A.A.

Molly Russell, M.A.A.

Jeremy Trombley, M.A.A.

Jenna Zimmerman, M.A.A.

David Colon-Cabrera, M.A.A.

Ashley Enrici, M.A.A.

Jessica Facciponti, M.A.A.

Kristi Moses, M.A.A.

Merissa Olmer, M.A.A.

Michael Roller, M.A.A.

Katherine Rossi-Snook, M.A.A.

Daniel Sherman, M.A.A.

Kristin Sullivan, M.A.A.

Emily Swain, M.A.A.

Nicole Wanty, M.A.A.

Bethany Applebaum, M.A.A.

Zoe Bendixen, M.A.A.

Edward Bennett, M.A.A.

Amy Carattini, M.A.A.

Kathleen Clendaniel, M.A.A.

Marisa Deline, M.A.A.

Abbie Jackson, M.A.A.

Jocelyn Knauf, M.A.A.

Leah Mollin-Kling, M.A.A.

Lillian Pena, M.A.A.

Stephanie Sperling, M.A.A.

Amanda Tang, M.A.A.

Elizabeth Zinar, M.A.A.

Cynthia Chance, M.A.A.

Jacqueline Donaldson-Lopez, M.A.A.

Caine Francis, M.A.A.

Scott Goodwin, M.A.A.

Charlotte King, M.A.A.

Rufang Lu, M.A.A.

Jessica Mundt, M.A.A.

Laura Polk, M.A.A.

Eli Pousson, M.A.A.

Elizabeth Ries, M.A.A.

Jolene Smith, M.A.A.

K J Smith, M.A.A.

Melissa Stevens, M.A.A.

Jacob Zangrilli, M.A.A.

Tonika Berkley, M.A.A.

Katie Derr, M.A.A.

Jessica Grow, M.A.A.

Courtney Hrejsa, M.A.A.

Julian Inasi, M.A.A.

Martin Krizan, M.A.A.

Darcie Luce, M.A.A.

Caroline Mendizabal-Betancourt, M.A.A.

Nora Mueller, M.A.A.

Christopher Partridge, M.A.A.

Rodolfo Tello Abanto, M.A.A.

Aleithea Williams, M.A.A.

Mari Zarpour, M.A.A.

Timothy Goddard, M.A.A.

Kelly Griffin, M.A.A.

Dayna Kranker, M.A.A.

Jared Leonard, M.A.A.

Jaime Loichinger, M.A.A.

Kathryn O’Connell, M.A.A.

Mark Zajac, M.A.A.

Dianne Beer, M.A.A.

Amelia Chisholm, M.A.A.

Carrie Christman, M.A.A.

Joshua Cogan, M.A.A.

Nicole Dery, M.A.A.

Michelle Fritts-Wilson, M.A.A.

Andrea Goldman, M.A.A.

Elizabeth Puckett Haworth, M.A.A.

Jane Hodgdon-Youngv, M.A.A.

Laura Hoffman, M.A.A.

Tiffanie Kinney, M.A.A.

Molly Levin, M.A.A.

Jason Morris, M.A.A.

Sara Moussavi, M.A.A.

Wendi O'Brien, M.A.A.

Lucinda Power, M.A.A.

Sarah Waring, M.A.A.

Andrew Weil, M.A.A.

Judd Antin, M.A.A.

Andrea Berardi, M.A.A.

Robert Chidester, M.A.A.

David Gadsby, M.A.A.

Stanley Herman, M.A.A.

Tamar Johnson, M.A.A.

Gengsheng Lu, M.A.A.

Jason Shellenhamer, M.A.A.

Heather Sims, M.A.A.

Maria Micaela Weir, M.A.A.

Senta Bennett, M.A.A.

Melanie Dillard Chansky, M.A.A.

Amy Hardt, M.A.A.

Meghan McGinnes, M.A.A.

Benjamin Drerup, M.A.A.

Karen Rodriguez, M.A.A.

Danielle Winner Koontz, M.A.A.

Jennifer Jo Babiarz, M.A.A.

Brandon Bies, M.A.A.

Michelle Goodman, M.A.A.

Casey Schneider, M.A.A.

Teresa Moyer, M.A.A.

Yan Hong, M.A.A.

Rosemary Riel, M.A.A.

Kristofer Beadenkopf, M.A.A.

Clarissa Bynum, M.A.A.

Emily Jackson (Griffith), M.A.A.

Stacy Hockett Sherlock, M.A.A.

Rodolfo Matos, M.A.A.

Sara Rivers, M.A.A.
 

Ashley Aakesson, M.A.A.

Kelly Arey, M.A.A.

Joy Beasley, M.A.A.

Didier Devers, M.A.A.

Heather Hembry, M.A.A.

Ann Hunter, M.A.A.

Lisa Pfeiferv, M.A.A.

Amanda Ritchie, M.A.A.

Inga Spurlock, M.A.A.

Eric Bergthold, M.A.A.

Anindita Choudhury, M.A.A.

Jessica Fritz, M.A.A.

Todd Fry, M.A.A.

Amanda Mason, M.A.A.

Patricia Nelson, M.A.A.

Matthew Palus, M.A.A.

Caitlin Phelps, M.A.A.

Kathleen Rigby, M.A.A.

Kelly Scanlon-Admirand, M.A.A.

Kathryn Schox, M.A.A.

Shoshanna Sumka, M.A.A.

Martha Temkin, M.A.A.

Judy Tso, M.A.A.

Matthew Barranca, M.A.A.

Kathleen Browning, M.A.A.

Laurie Burgess, M.A.A.

Kojo Johnson, M.A.A.

Geraldine Kochan, M.A.A.

Paula Miller, M.A.A.

Amy Moffat, M.A.A.

Katrina Thurman, M.A.A.

Mark Wamsley, M.A.A.

Allison Davis, M.A.A.

Erika Martin Seabert, M.A.A.

Jennifer Moran, M.A.A.

Karl Poonai, M.A.A.

Heather Reisinger, M.A.A.

Chrystal A. Smith, M.A.A.

Debra Stoe, M.A.A.

John Buckler, M.A.A.

Aaron Dabbah, M.A.A.

James Harmon, M.A.A.

Kathleen Lindsay, M.A.A.

Sydney Reddy, M.A.A.

Tara Tetrault, M.A.A.

Joanna Walshe, M.A.A.

Josephine Wright, M.A.A.

Steve Bilicki, M.A.A.

Shawn Maloney, M.A.A.

William McKinney, M.A.A.

Alecia Parker, M.A.A.

Elizabeth Rupp, M.A.A.

Kirsti Uunila, M.A.A.

Jean Waagbo, M.A.A.

Rachel J. Watkins, M.A.A.

Elizabeth West, M.A.A.

Colby Child, M.A.A.

Marian Creveling, M.A.A.

Anita Dash, M.A.A.

Lori duTrieuille-Beheton, M.A.A.

Robin Delany-Shabazz, M.A.A.

Wenonah Hauter, M.A.A.

Michael Lucas, M.A.A.

Afeefa Syeed, M.A.A.

Keith Sturges, M.A.A.

Gilda Anroman, M.A.A.

Thomas Bodor, M.A.A.

Gisele Crawford, M.A.A.

Nina Fascione, M.A.A.

Bonnie McManus, M.A.A.

Owen R. Murdoch, M.A.A.

Ellen Saint Onge, M.A.A.

Lukas Strout, M.A.A.

Wauters Sonia, M.A.A.

Katherine Wheaton Duffus, M.A.A.

Abdulrahim Elshandawili, M.A.A.

Lynne Greabell, M.A.A.

Lynn Jones, M.A.A.

Sharon Ann McCarthy, M.A.A.

Akiko Noguchi, M.A.A.

Marisin Thompsonv, M.A.A.

Abigail Turowski, M.A.A.

Mary Ann Warner, M.A.A.

Howard Beverly, M.A.A.

Pamela Carle, M.A.A.

Vicki Ferguson, M.A.A.

Marsha Jenakovich, M.A.A.

Hannah Kaiser Jopling, M.A.A.

David Konieczko, M.A.A.

Matthew McNamer, M.A.A.

Bruce Penner, M.A.A.

Howard Simister, M.A.A.

Andrea Sincoff, M.A.A.

Sharon Stowers, M.A.A.

Marcial Candido, M.A.A.

Jennifer Galbraith, M.A.A.

Ariana Hernandez-Reguant, M.A.A.

Dana Holland, M.A.A.

Kristin Hunter Lewis, M.A.A.

Patricia Parkinson, M.A.A.

Stephen Austin, M.A.A.

Jack Besansky, M.A.A.

Don Creveling, M.A.A.

Allison J Morris, M.A.A.

Paul Mullins, M.A.A.

Esther Doyle Read, M.A.A.

David Scott, M.A.A.

Priscilla Saulsgiver, M.A.A.

Kim Shelsby, M.A.A.

Jennifer Anne Stabler, M.A.A.

Mark Warner, M.A.A.

Jeannine Chapelle, M.A.A.

Janet Royce Cohen, M.A.A.

Gordon Karim, M.A.A.

Flora Laverne Price, M.A.A.

James Craver, M.A.A.

Helen Hopps, M.A.A.

Linda Kaljee, M.A.A.

Cynthia Lollar, M.A.A.

Laura McGrath, M.A.A.

Watkins Anthony, M.A.A.
 

Hettie Boyce Ballweber, M.A.A.

Sandra Tyler, M.A.A.

Lysbeth Acuff, M.A.A.

Mary Felegy, M.A.A.

Lisa Lowe, M.A.A.

Susan Guise Sheridan, M.A.A.

Edvard Thorsett, M.A.A.

Matthew Virta, M.A.A.